Har du forsikret

jobben din?

Du har sikkert forsikret huset og bilen din, men har du forsikret jobben din?

 

Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer
at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen.

 

Samtidig sørger fagforeningen din for å forhandle fram

gode lønns- og arbeidsbetingelser.

 

Vi passer på at du har det bra på jobben!

 

Som medlem i Parat får du også en rekke gunstige
medlemsfordeler, blant annet innen bank og forsikring.

 

Er du Parat? Bli en av oss!

 

 

 

 

Arbeidstakerorganisasjonen Parat: Lakkegata 23, Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

Du har sikkert forsikret huset og bilen din,
men har du forsikret jobben din?

 

Et medlemskap i Parat er først og fremst

en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir

ivaretatt på arbeidsplassen.

 

Samtidig sørger fagforeningen din for å forhandle

fram gode lønns- og arbeidsbetingelser.

 

Vi passer på at du har det bra på jobben!

 

Som medlem i Parat får du også

en rekke gunstige medlemsfordeler,

blant annet innen bank og forsikring.

 

Er du Parat? Bli en av oss!

 

 

 

 

Du har sikkert forsikret huset og bilen din,

men har du forsikret jobben din?

 

Et medlemskap i Parat er først

og fremst en forsikring som sikrer

at dine rettigheter blir ivaretatt

på arbeidsplassen.

 

Samtidig sørger fagforeningen din

for å forhandle fram gode lønns-

og arbeidsbetingelser.

 

Vi passer på at du

har det bra på jobben!

 

Som medlem i Parat får du også

en rekke gunstige medlemsfordeler,

blant annet innen bank og forsikring.

 

Er du Parat? Bli en av oss!

 

 

 

 

Har du forsikret

jobben din?

Du har sikkert forsikret huset og bilen din,

men har du forsikret jobben din?

 

Et medlemskap i Parat er først

og fremst en forsikring som sikrer

at dine rettigheter blir ivaretatt

på arbeidsplassen.

 

Samtidig sørger fagforeningen din

for å forhandle fram gode lønns-

og arbeidsbetingelser.

 

Vi passer på at du

har det bra på jobben!

 

Som medlem i Parat får du også

en rekke gunstige medlemsfordeler,

blant annet innen bank og forsikring.

 

Er du Parat? Bli en av oss!

 

 

 

 

Har du forsikret jobben din?

Du har sikkert forsikret huset og bilen din, men har du forsikret jobben din?

 

Et medlemskap i Parat er først

og fremst en forsikring som sikrer

at dine rettigheter blir ivaretatt

på arbeidsplassen.

 

Samtidig sørger fagforeningen din

for å forhandle fram gode lønns-

og arbeidsbetingelser.

 

Vi passer på at du

har det bra på jobben!

 

Som medlem i Parat får du også en rekke gunstige medlemsfordeler, blant annet innen bank og forsikring.

 

Er du Parat? Bli en av oss!